Velkommen til LARKs hjemmeside

VIGTIGT VEDR. VIRUS

Vigtig læsning for medlemmer!

Opdateret d. 11/5 

Er det ok med jer, at jeg ligger denne på facebook?


Undervisning i Corona-tiden
(Tilmelding er stadig muligt)
Vi er nu godt igang med undervisning på LARK igen under de fremsætte Corona-restriktioner.
Mange elever er vendt tilbage igen, og det er vi selvfølgelig meget glade for. Skulle du ikke have fået tilmeldt dit barn til undervisning endnu, så er det ikke for sent. Tilmelding foregår via mail rideklub88@gmail.com, besked her på facebook eller telefon til Simone 28782362. Tilmelding skal dog ske senest dagen før selve undervisningen finder sted, dette af hensyn til planlægning.
Vi håber at se flere af vores elever i den kommende tid.
Husk at passe på jer selv og hinanden, og husk at følge de gældende Corona-retningslinjer i klubben (se tidligere opslag).
De bedste hilsner
LARK’s Bestyrelse

opdateret d. 26/4 kl 22.00

Genåbning af Langelandsrideklub

Det har været en lang proces, hvor bestyrelsen både har været omkring DRF, DIF, politiet, Corona-hotline og Langelandkommune for at være helt sikker på hvilke krav/retningslinjer, vi skulle forholde os til i forbindelse med genåbningen. Efterfølgende har bestyrelsen brugt tid på at få krav/retningslinjer til at gå op med afholdelse af elevundervisning og privatrytternes tilstedeværelse på matriklen. Vi har forsøgt at få puslespillet til at gå op på bedst mulig måde.

LARK åbner op for elevundervisning og partrytterne fra og med mandag d. 4/5.
Eleverne må ikke færdes indendørs. Det bertyder at eleverne møder omklædte og aftisset på parkeringspladsen 5-10 minutter før deres undervisningstid starter. Dette gælder både for elever, der rider enetimer, halvtimehold og timehold. Eleverne SKAL bære handsker, selv medbringe ridehjelm og evt. pisk (vi må ikke låne ud pga. fare for Corona-smitte). De går fra parkeringspladsen bagom ridehuset og om til udendørsbanen (eleverne der rider halvtimehold vil blive hentet på parkeringspladsen af Helle). På undendørsbanen vil de møde deres underviser, som vil tildele dem en hest/pony. Undervisningstiden vil blive afkortet, da underviserne skal have tid til at klargøre hestene/ponyerne. Det betyder at enetimerne afkortes med 5-7 min, halvtimeholdene med 10 min, og timeholdene med 20 min. Når undervisningstiden er slut går eleverne samme vej bagom ridehuset til parkeringspladsen. Forældre/den der afleverer eleven
må ikke opholde sig på matriklen i undervisningstiden, derfor kun sætte eleven af på parkeringspladsen 5-10 min før undervisningstiden starter og hente igen når undervisningstiden slutter.
Alle trækkerne, som hjælper til på halvtimeholdene har meldt tilbage, at de er klar. De modtager en særskilt besked om, hvordan de skal forholde sig.
Da I som forældre ikke må opholde jer på matriklen, vil underviserne blive udstyret med en telefonliste på ,hvem de skal kontakte, hvis der i værste fald skulle blive behov for det. Det er derfor vigtigt, du giver dit barn en seddel med navn og nummer, hvis vi skal kontakte andre end forældrene, også hvis det kun er en enkelt gang.
Betaling: der kan være forskellige årsager til, at man måske ikke har betalt for undervisning i april. Skal dit barn fortsat gå til undervisning, så husk betaling for maj og fremadrettet.
BESKED SKAL GIVES: vi ved, der er nogen, der af forskellige årsager ikke kan eller vil sende deres børn til undervisning pga fare for Corona-smitte og/eller de forhold undervisningen nu kommer til at forgå under. Af hensyn til undervisernes planlægning er det meget vigtigt at du senest torsdag d. 30/4 melder tilbage om dit barn ønsker at modtage undervisning eller ej. Du kan give besked ved at sende en besked her på facebook, en mail til rideklub88@gmail.com eller SMS/opkald til Simone 28782362.

Udefrakommende har fortsat ingen adgang. Det gælder også vores egne elever, som kun må komme i undervisningstiden. Partrytterne må dog komme og ordne/ride deres part-hest lørdag eller søndag i tidsrummet 11-13. De må dog ikke færdes i privatstalden. Det er af hensyntagen til privatrytterne og retningslinjerne for, hvor mange der må opholde sig på matriklen på en gang. Partrytterne skal have en voksen med, andre må ikke komme med.

Det er fortsat ikke muligt for udefrakommende ryttere at benytte ridehuset eller komme med egen hest/pony og modtage undervisning.

Vi håber på at se så mange af jer som muligt.
Husk pas på jer selv og hinanden.

De bedste hilsner
LARK’s Bestyrelse

opdateret 22.04 kl 20.50

Kære medlemmer.
Vores stilhed udadtil betyder ikke stilhed i bestyrelsen. Det er nu meldt ud, at vi må genoptage undervisningen, den skal bare foregå udendørs. DIF og DRF melder fortsat ud, at vi “kun” må være 10 personer på matriklen af gangen, med privatrytterne. Det giver en del koordineringsudfordringer, for at sige det mildt. Samtidig ved vi dog at andre rideklubber har fået andet af vide af det lokale politi. Derfor kontakter vi politiet imorgen for at være helt sikre på, hvordan vi skal forholde os. Så I må væbne jer med lidt mere tålmodighed, men husk vi gør alt for at finde en god løsning under hensyntagen til Corona-situationen.
Pas på hinanden.
De bedste hilsner
LARK’s Bestyrelse

opdateret 10.04 kl 21.50

Vigtig læsning angående betaling for elevundervisning og aktivitet i klubben.

Aflysning af stævne d. 25/4.

Som situationen er på nuværende tidspunkt kan/må vi på LARK ikke gennemføre elevundervisning og andre former for aktiviteter før efter d. 10/5. Vi håber, som vi skrev i det forrige opslag, at I alligevel vil betale for undervisning for at støtte klubben, da klubben stadig har de samme udgifter. Vi hverken kan eller vil påtvinge jer at fortsætte jeres betaling, men vi vil opfordre jer til at gøre det, så I også har en klub at komme tilbage til. Dem der vælger at fortsætte deres betaling vil tilbydes en form for kompensation i form af gratis deltagelse i forskellige aktiviteter/arrangementer, når klubben åbner op igen. Ønsker man ikke at fortsætte sin betaling, så er man selv ansvarlig for at stoppe sin betaling i netbank/mobilePay.

Følgende er stadig gældende:
Udskydning af generalforsamling, dato kommer, når situationen er under kontrol.
Ingen elevundervsing.
Privatundervisning er kun tilladt for ryttere, der har hest/pony opstaldet på LARK, og bruger en underviser fra privatstalden.
Ryttere som normalt kommer udefra og bruger ridehallen har ikke adgang.
Det er kun tilladt at komme i klubben/stalden, hvis man skal passe en hest/pony.
Det rides udendørs i det omfang, det lader sig gøre.
Privatrytterne koordinerer hvornår de rider og opholder sig i stalden.

Vi opfordrer til at vores medlemmer, som skal passe hest/pony, til at følge de anbefalede forholdsregler ift. håndhygiejne, fysisk kontakt og begrænse sin opholdstid i klubben/stalden.

Forlænges lukningen yderligere, vil vi lave en ny udmelding.
Vi håber meget, at corona-tiden snart er et overstået kapitel, så vi kan åbne op igen. Indtil da, pas godt på jer selv og hinanden.

Vh
LARK’s Bestyrelse

opdateret 26.03 kl 17.10

Vigtig læsning angående betaling for elevundervisning.

Som situationen er på nuværende tidspunkt kan/må vi på LARK ikke gennemføre elevundervisning før efter påsken (14/4). I denne forbindelse har vi fået flere henvendelser angående betaling for undervisning 1/4. Vi forstår godt jeres undren “hvorfor skal vi betale for noget, vi ikke får?” Men selvom undervisningen ikke kan gennemføres, så har klubben stadig de samme udgifter. Vi hverken kan eller vil påtvinge jer at fortsætte jeres betaling, men vi vil opfordre jer til at gøre det, så I også har en klub at komme tilbage til. Dem der vælger at fortsætte deres betaling vil tilbydes en form for kompensation i form af gratis deltagelse i forskellige aktiviteter/arrangementer, når klubben åbner op igen. Ønsker man ikke at fortsætte sin betaling, så er man selv ansvarlig for at stoppe sin betaling i netbank/mobilePay for april.
Forlænges lukningen yderligere, vil vi lave en ny udmelding.
Vi håber meget, at corona-tiden snart er et overstået kapitel, så vi kan åbne op igen. Indtil da, pas godt på jer selv og hinanden.

De bedste hilsner
LARK’s Bestyrelse

Nyt igen igen.

Så lykkedes det endelig at komme i kontakt med DRF. Vi har kontaktet dem til morgen for at være helt sikre på, hvordan deres udmelding skulle forstås, så vi ikke gjorde noget forkert. De har fået mange henvendelser idag, da der har været tvivl om deres nye retningslinjer for stop af al indendørs sportsaktivitetet i klubben også var gældende for privatrytterne.
Svaret er lige nu at de opfodrer os til at lukke ned for al indendørs sportsaktivitet fra og med idag og frem til 30/3. Det betyder at ridehuset er helt lukket i denne periode (både ridning, springning, longering, trækning med hest og luftning af hest). Der må rides på udendørsbanen. (Husk ingen løse heste på udendørsbanen).

Vi håber at vejret holder så der kan rides ude og at denne Corona-tid snart er overstået.

De bedste hilsner
LARK’s Bestyrelse


opdateret 18.03 kl 13.00

 

Læs (vigtigt nyt)

På baggrund af nedenstående udmelding fra Dansk Rideforbund strammer vi på LARK lidt op, men uden at lukke helt ned for privatstalden.
Da LARK er en forholdsvis lille stald med få privatryttere vurderer bestyrelsen ikke at vi bør lukke helt for ridning/træning af egen hest. Men frem til 30/3 opfordrer vi til at der rides/trænes ude i det omfang det er muligt. Bruges hallen må der max være 2 ryttere i hallen af gangen (først til mølle princippet).
Vi opfodrer fortsat til at man opholder sig så lidt tid i stalden som muligt, holder god afstand og husker god hygiejne.

De bedste hilsner
LARK’s Bestyrelse

Fra DRF:
Luk ned for alle indendørs aktiviteter i klubben
Efter aftenens udmelding fra myndighederne vurderer DRF desværre ikke længere, at det er forsvarligt at lade vores klubber afholde aktiviteter, der enten kan karakteriseres som indendørs sportsaktivitet (ridning i ridehus), eller hvor antallet af personer på et offentligt sted (i dette tilfælde i klubben) overstiger 10 personer. Derfor skal al indendørs aktivitet nu ophøre til og med 30. marts. Har klubben et ridehus, skal dette lukkes, da ridning i ridehus karakteriseres som indendørs idrætsaktivitet.

udendørs aktiviteter
Myndighedernes udmelding tillader, i meget begrænset omfang, udendørs aktiviteter. Det vil således være muligt at gennemføre undervisning i yderst begrænset omfang (én eller få ryttere ad gangen) samt for privatryttere at motionere deres heste udendørs – f.eks. på bane eller i terræn. Det forudsætter dog grundig koordinering fra klubbens side, da det skal sikres at alle holder behørig afstand til hinanden samt at antallet, der opholder sig i klubben, ikke overstiger 10 personer.

 

Aflysning af ringridning d. 28/3.

Pga. regeringens udmelding igår må vi aflyse ringridning d. 28/3.
Når Corona-tiden er overstået vil vi finde en ny dato.
Har du tilmeldt og betalt som bankoverførsel eller via mobilepay så kontakt Bo Vinbech 25 70 80 46
Har du spørgsmål så skriv til os her på facebook eller kontakt Simone Holmsted Thomsen.

Husk at passe på hinanden og jer selv i denne tid.

De bedste hilsner
LARK’s Bestyrelse

 

____________________________________________

Myndighederne, DGI, DIF og DRF opfordrer til at alle klubber, idrætstilbud og foreninger lukker ned i 14 dage for at mindske spredningen af corona.

Dette har følgende konsekvenser for LARK’s medlemmer:
Udskydning af generalforsamling, dato kommer når situationen er under kontrol.
Ingen elevundervsing. Foreløbig uge 12 og 13.
Privatundervisning er kun tilladt for ryttere der har hest/pony opstaldet på LARK. Gældende fra 12/3 til ubestemt tid.
Ryttere som kommer udefra og bruger ridehallen må ikke komme fra d. 12/3 til ubestemt tid.
Det er kun tilladt at komme i klubben/stalden hvis man skal passe en hest/pony. Gældende fra 12/3 til ubestemt tid.

Vi opfordrer til at vores medlemmer, som skal passe hest/pony til at følge de anbefalede forholdsregler ift. håndhygiejne, fysisk kontakt og begrænse sin opholdstid i klubben/stalden.

Vh
LARK’s Bestyrelse

 

Langelands Rideklub er en klub under Dansk Rideforbund med ca. 80 medlemmer. Vi ligger i Skrøbelev lidt udenfor Rudkøbing (ca. 1 km fra den nye skole). Vi tilbyder dressur- og springundervisning både til pony-og hesteryttere på rideskolens ponyer og heste, eller på egen pony eller hest. 
Vi tilbyder desuden handicapundervisning enkelte formiddage.


Langelands Rideklub - Spodsbjergvej 173 - 5900 Rudkøbing